Praktisk info

Læs mere om praktisk info

Påklædning:

Sørg for, til den praktiske kørsel, at have fornuftigt fodtøj på, således at du kan betjene speeder, bremse og kobling på tilstrækkelig følsom måde.

Afbud:

Jeg stræber efter 100% præcision, men kan selvfølgelig blive forsinket. Er jeg ikke kommet 15 minutter ind i din køretid, kontakt mig da venligst på tlf. (+45) 20 48 13 82.

Bliver du forhindret i at overholde en aftale om kørelektion, da kontakt mig venligst, så snart du ved, at du ikke kan overholde vor aftale og senest dagen forinden. Vær opmærksom på fristerne for rettidigt afbud. Det er ærgerligt for dig at skulle betale for undervisning, som du er udeblevet fra.​

Afbud til teori-/køreprøver:

Når vi er enige om, at det er tiden at gå op til prøve, tilmelder jeg dig på det lokale kørekortkontor, hvor vi aftaler en dato.

Vær opmærksom på, at et afbud til en prøve skal være kørekortkontoret i hænde senest kl. 12.00 fem almindelige hverdage før den bestilte prøve. I modsat fald skal du betale nyt gebyr.

Ønsker du, at jeg skal ekspedere et afbud, er vort ekspeditionshonorar kr. 50,-, og du skal orientere mig senest 6 almindelige hverdage før prøven.​