Om køreskolen

Kørelærer med klare holdninger til god bilistuddannelse​

“Mine elever synes vist, at jeg er lidt hård…”, smiler den nordfynske kørelærer Palle Yndgaard — og ser det som udtryk for, at eleverne ved, at han har nogle klare holdninger, når det handler om at give køreskolens elever en god uddannelse som bilister.

– Jeg kan godt acceptere, hvis mine elever synes, jeg er lidt skrap. For det er vigtigt, det her. Det er jo ikke bare et bilspil! Ude i trafikken er der kontant afregning. Derfor skal jeg gerne kunne sidde ved siden af en elev og læse avisen, når vi kører ud til køreprøven, fordi han eller hun er helt klar, fortæl-ler Palle Yndgaard, indehaver af Yndgaard’s køre-skole, med et glimt i øjet. – De skal kunne selv, hvilket jeg hjælper dem med at lære. Derfor giver det god mening, at jeg er lidt hård og krævende undervejs. Det er vigtigt at give dem tro på og selvtillid omkring tingene. Resultatet er, at langt de fleste af mine elever kommer godt igennem køreprøven.

Individuelt, fleksibelt og regler for sikkerhedens skyld

Køreskolens elever modtager naturligvis den samme teoriundervisning, da det er de samme love og regler, de skal køre efter ude i trafikken. Til gengæld lægger Palle Yndgaard stor vægt på, at køreunder-visningen er mere individuel: – Det er vigtigt med en individuel og fleksibel under-visning, hvor jeg tager udgangspunkt i den enkelte elev. Nogle skal skubbes lidt mere, mens andre skal holdes lidt nede.

– Jeg har samtidig den klare holdning, at hvis eleverne skal lære at aflæse situationer i trafikken, så skal vi nogle ture til Odense og køre. Her får de en fornemmelse af forskellige former for trafik og tæt trafik, som der ikke er på Nordfyn og i Bogense. Det samme gælder sikkerhed og mørkekørsel. Så kører vi først, når det er mørkt, uanset om det om somme-ren først er klokken 23.00. Det handler om sikker-hed, hvorfor jeg holder fast i de her regler. Det er både for deres og for min skyld, og for alle andres sikkerhed. Og jeg vil gerne kunne se mine elever og deres forældre i øjnene bagefter, fortæller Palle Yndgaard.

Nordfynsk kørelærer for nordfynske elever

Med teorilokaler i Bogense og Søndersø er største-delen af Palle Yndgaards elever fra det nordfynske.

Det samme er han selv: – Jeg var oprindelig landmand, indtil jeg i 2000 tog uddannelsen som kørelærer. Og jeg elsker mit job, konstaterer Palle Yndgaard og fortsætter:

– Jeg har samtidig valgt at engagere mig i politik, hvor jeg ved det seneste kommunalvalg blev valgt ind i kommunalbestyrelsen på Nordfyn for Venstre. Det er jeg stolt af og glad for. Og også her arbejder jeg med ting, der har noget med sik-ker trafik at gøre, nemlig i teknik og miljø. Jeg sidder blandt andet i færdselssikkerhedsudvalget på Nordfyn og har været med omkring Køreteknisk klub for 18-24 årige. Her kan de unge dyrke deres fælles interesse for biler og hjælpe hinanden, fortæller Palle Yndgaard og runder af med en lille reklame for klubben:

– Vi skal have gang i klubben igen. Vi har derfor brug for &I, der vil være tovholder i klubben. Sidder der derfor &I, der kunne tænke sig at have den rolle, så skal vedkommende bare sige til.